آبنما مجتمع تفریحی سد ساری

آبنما مجتمع تفریحی سد ساری

    آبنما ریزشی و قل زن مجموعه سد ساری با توجه به طراحی آن از جمله آبنما خاص می باشد که نمونه آن دیده نشده است. زیبایی نازل های قل زن همراه با ریزش آب طبقاتی و نیز پرتاب آب از پایین به بالا این آبنما را بسیار جذاب و زیبا کرده است . مشخصات این آبنما به شرح زیر می باشد.

1- 8 عدد پمپ کف کش 

2- 25 عدد نازل کسکید

3- 40 عدد نازل کامت مخروطی 

4- 65 عدد تچراغ فول کالر زد آب 

5- تابلو برق 

6- زمان زاه اندازی 1396/5/1

 

رسانه

© Favare.ir . All rights reserved