آبنما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطلب ویژه

آبنما ساده و سنتی ورزات فرهنگ و ارشاد

این آبنما ساده به 5 عدد نازل و پمپ ایجاد شده است و باز خورد بسیار خوبی در مجموعه داشته است. متاسفانه در این مجموعه ها آبنما های غیر اصولی و نامناسب گذاشته شده بود. یکی از نکات مهم آبنما متناسب بودن نازل کاربری و نوع آب و سیستم تصفیه آب می باشد. معمولا برای آبنما هایی که سیستم تصفیه ضعیفی دارند نازل ها با خروجی با فطر بیشتر در نظر گرفته می شود تا این آبنما ها از نظر گرفتگی نازل آسیب نبیند.

 

 

رسانه

© Favare.ir . All rights reserved