آبنمای موزیکال

Rate this item
(21 votes)

  حتما برای شما پیش آمده هنگام قدم زدن زیر باران، در جستجوی نغمه های زیبای یک موسیقی باشید که لذتی دوچندان بدست آورید. یا هنگامی که به تماشای بازی انوار طلایی خورشید هنگام غروب با امواج کوچک و بزرگ دریا نشسته اید و یکی از آهنگ   هایخاطره آمیز چشمان شما را می بندد، در جستجوی تداوم این زیبایی ها باشید.بازی فواره ها همراه با نور و صدا زیبایی بی نظیری را به ارمغان می آورد و ذوق بینایی و شنوایی و نیز طراوت را در انسان به وجد می آورد.

              یکی از مهمترین جنبه های پیشرفت و تکنولوژی، ایجاد رفاه و آسایش خاطر بیشتر و بیشتر جوامع انسانی است و به شکل خاص در این مورد می توان گفت یکی از عرصه های بروز این بهبود، ورود جدیدترین تکنولوژی های مهندسی به عرصه ی زیباسازی داخلی و محیطی از طریق آبنمای موزیکال است.رقص قطرات روح بخش و زلال آب را به تماشا می نشینیم که همنوا با موسیقی مسحور کننده به حرکت در می آیند و پرتوهای نور پی در پی چشمان ما را به بازی میگیرند. در میان سه گانه ای از نور و موسیقی و آب غرق می شویم و خنکای لذتبخش قطرات آب، بر جان موسیقی رنگارنگ می نشینند.

   آبنما موزیکال  مناسب برای پارک ها فضاهای تجاری و تفریحی هتل ها و شهر بازی ها و تمامی فضاهای که نیاز به طراوات و زیبایی و پویایی دارند می باشد.آبنما موزیکال می تواند شامل بازی شیر برقی، بازی نور، بازی سرعت خروج آب و نازل های متحرک باشد

آبنمای موزیکال

 

 فواره موزیکال

Media

طراحان فضاهای آبی تهران 2010-2018