آبنما کف خشک یا زیر سطحی

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

 

 

آبنما کف خشک آبنما زیر سطحی

یکی از مشکلات بعضی از آبنما ها باز بودن  و نمایان بودن تجهیزات آبنما می باشد. زیبا 

ساختن  حوض همراه با تجهیزات و کابل ها و تمیز نکهداشتن آن  که بسیار دشوار میباشد. یکی از راه حل های موجود استفاده از آبنما زیر سطحی می .باشد.حوض آبنما داخل زمین کنده می شود و روی آن باسنک یا هر پوششی به صورت کاذب پوشانده می شود. سنگها برش خورده و نازل ها که همراه چراغ می باشند به راحتی روی آن نصب می شود. پمپ هم می تواند به صورت خشک و هم به صورت شناور استفاده شود. 

 

Read 1882 times
More in this category: « پرده آب نوشتاری
طراحان فضاهای آبی تهران 2010-2018